Kuşak Terfi Sınavları  yapacak olan kulüplerin dikkatine

0
1853

Sınavlarında Uygulanacak Esaslar Madde 8

a)Gıp sınavları Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılacaktır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan kuşak imtihanları geçersiz kabul edilecektir.
b)Gıpkuşak sınavı yapacak olan tescilli salon / kulüp yetkili kişisi bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylardan en az 15 (On beş) gün önce İl Temsilciliğine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
c)İl Temsilcisigerek görürse sınav tarihini ileri bir tarihe erteleyebilir.                                      

ç) İl Temsilcisi Gıp sınavlarına gözlemci gönderebilecek ve kuşak imtihanları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılacaktır.

Sınav tarihini bildirmek için  Sınav Bilgi Formu’ nu doldurmaları gerekmektedir.